tiomothy-swope-zwe--GYIZtc-unsplash

Waarom uw hard facility management uitbesteden?   

Het onderhouden en beheren van de gebouwinfrastructuur behoort bij de meeste bedrijven en organisaties niet tot de kernactiviteiten. 

In sommige gevallen is er geen volwaardige technisch verantwoordelijke of wordt deze opdracht als extra taak toevertrouwd aan een medewerker met beperkte technische kennis of ervaring. Vaak is dat zelfs de bedrijfsleider of directeur van de organisatie. Ook het uitbouwen van een in-house technische dienst met een eigen technische verantwoordelijke of facility manager, is een kostelijke en zelden de meest efficiënte oplossing. 

Dit alles leidt in vele gevallen tot gebrekkig onderhoud of torenhoge kosten voor vermijdbare herstellingen. Op langere termijn behoren zelfs een ondermaatse gebouwinfrastructuur en waardeverlies tot de risico’s.  

Hoe kan het anders?

Wanneer u samenwerkt met B&R Facility Management beheren wij uw gebouwinfrastructuur als een goede huisvader. U hoeft daarbij zelf niet te investeren in een eigen technische gebouwverantwoordelijke en technische medewerkers. 

Kostenefficiëntie en waardebehoud op lange termijn staan bij ons voorop. Wij hebben alle technische expertise en ervaring in huis. U bepaalt volledig vrij welke onderdelen van het bouwkundig en technisch onderhoud wij opvolgen of vertrouwt ons alle facetten van uw gebouwbeheer toe. Wanneer u kiest voor onze full-service bent u volledig ontzorgd voor uw hard facility management.

nathan-oh-YFgAZxgjCI4-unsplash

1. Gebouwinventaris en preventief onderhoudsplan

Onze samenwerking start steeds met het opmaken van een gedetailleerde gebouwinventaris met bijhorend preventief onderhoudsplan. In de gebouwinventaris brengen we elk onderdeel van uw gebouw en de bijhorende buiteninfrastructuur in kaart, zowel bouwkundig als technisch. 

Op basis van deze inventaris identificeren we de technische risico’s van uw gebouw(en) en bepalen we welk preventief onderhoud de komende jaren aangewezen is. 

De uitvoeringstermijn voor het preventief meerjarig onderhoudsplan leggen we in onderling overleg vast, bijvoorbeeld 3, 5, 10 of zelfs 30 jaar. U ontvangt daarbij een heldere kostenraming met een duidelijk overzicht van de uit te voeren onderhoudswerken. Eventuele bestaande onderhoudscontracten integreren we – indien gewenst – mee in het onderhoudsplan. Ook de coördinatie hiervan kunnen we opnemen.

2. Servicecontract voor herstellingen

Dankzij onze eigen technische all-round medewerkers en de nauwe samenwerking met verschillende technische bedrijven en bouwondernemingen, garanderen wij een snelle service voor alle mogelijke herstellingen. 

Bij een technisch probleem of defect verwittigt u gewoon onze servicedesk. Vervolgens regelen en coördineren wij het nodige om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. U bent volledig ontzorgd en hoeft zelf niet te zoeken naar een oplossing voor het technisch probleem.

Dankzij de combinatie van eigen technische medewerkers en het sterke netwerk van gespecialiseerde medewerkers, lossen wij elk probleem snel en vakkundig op. Wij schakelen de juiste vakmensen in voor elke soort technische installatie, ongeacht het merk of de leeftijd. 

Indien gewenst zijn wij voor dringende problemen 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. Ook deze volcontinue permanentie behoort tot de mogelijkheden voor onze overeenkomsten op maat.

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
7104767_stock-photo-happy-builder-writing-notes-in-hardhat-with-clipboard

3. Keuringsopvolging

Het onderhoud van gebouwen omvat heel wat frequente technische keuringen, al dan niet wettelijk verplicht of opgelegd door uw verzekeringsmaatschappij. Vaak gaat het daarbij om controles op de goede werking en veiligheid van uw technische installaties, zoals liften, alarmsystemen, brandcentrale, ventilatiesystemen,….

Vertrouw ons de keuringsopvolging van al uw installaties toe. Wij zorgen ervoor dat elke technische installatie dankzij het vereiste preventief onderhoud aan alle keuringsnormen voldoet én dat de keuringen tijdig worden uitgevoerd. 

Zo bent u niet alleen volledig in orde met uw keuringsverplichtingen, maar hebt u meteen ook zekerheid over de correcte werking van deze installaties.

4. Kleinere verbouwings- en aanpassingswerken

Als vaste partner voor uw bouwkundig en technisch onderhoud, kan u ook kleinere verbouwings- en aanpassingswerken aan ons toevertrouwen. Zo verliest u zelf geen tijd met het zoeken naar een geschikte aannemer of technische installateur. Wij zorgen dat de klus snel en efficiënt wordt geklaard. 

Deze verbouwings- en aanpassingswerken gaan bijzonder breed. Dit varieert van het uitbreiden van uw elektrische installaties tot en met het plaatsen of vervangen van een kitchenette. Het zijn slechts enkele voorbeelden van onze flexibiliteit en eindeloze mogelijkheden.  

henry-co-3coKbdfnAFg-unsplash